Rendement van zonnepanelen zonder salderen

De salderingsregeling voor zonnepanelen in Nederland wordt stapsgewijs afgebouwd. Dit besluit van de Tweede Kamer kan invloed hebben op het rendement van zonnepanelen. Experts bij Milieu Centraal pleiten voor een geleidelijke afbouw van saldering als landelijke regeling om onrust en onduidelijkheid te voorkomen. Momenteel maken ongeveer een kwart van de huishoudens gebruik van de salderingsregeling, waarmee ze de hoeveelheid stroom die ze aan het net leveren later kosteloos kunnen gebruiken. Voor energiebedrijven brengt dit echter kosten met zich mee, omdat klanten met zonnepanelen veel stroom leveren op momenten dat de prijs laag is en stroom afnemen wanneer de prijs hoog is. Om deze kosten te compenseren, vragen enkele energiebedrijven inmiddels een terugleverheffing voor zonnestroom. 

Desondanks blijft het rendement van zonnepanelen zonder salderen aantrekkelijk, vooral door de voordelen van direct verbruik van zonnestroom en de voordelige vaste vergoeding per kWh. Het is belangrijk om te benadrukken dat hoe meer panelen je hebt, hoe beter het rendement zal zijn en hoe eerder je kunt beginnen met het behalen van rendement. 

Terugverdienen binnen 7 jaar blijft

De investering in zonnepanelen verdient zich meestal binnen 7 jaar terug. Hierbij wordt uitgegaan van de huidige salderingsregeling, waarbij zonnepaneelbezitters alle geleverde stroom kunnen aftrekken van hun afname. Echter, met de voorgestelde afbouw van de saldering na 2023 zullen de financiële voordelen van zonnepanelen verminderen. Het is daarom belangrijk om rekening te houden met deze veranderingen bij het berekenen van de terugverdientijd en het rendement van zonnepanelen.

Uit berekeningen van Milieu Centraal blijkt dat het rendement van zonnepanelen nog steeds aantrekkelijk blijft, zelfs zonder salderen. Een investering in zonnepanelen van 3.900 euro kan bijvoorbeeld in 7 jaar worden terugverdiend, met een rendement van 11,7%. Het is echter belangrijk op te merken dat de terugverdientijd na de afbouw van de salderingsregeling langer zal worden en het rendement lager. Daarom wordt geadviseerd om niet te lang te wachten met de aanschaf van zonnepanelen om optimaal te profiteren van de huidige voordelen.

Direct verbruik zonnestroom interessanter

Met de afbouw van de salderingsregeling wordt direct verbruik van zonnestroom steeds interessanter. Momenteel kunnen zonnepaneelbezitters de zelf opgewekte stroom die ze niet direct gebruiken terugleveren aan het elektriciteitsnet, waarbij ze het kunnen salderen met hun afname.

Echter, met de voorgestelde veranderingen zal het deel zonnestroom dat gesaldeerd mag worden geleidelijk afnemen, waardoor het voordeliger wordt om de zonnestroom direct te gebruiken. Dit betekent dat hoe meer zonnestroom je zelf verbruikt, hoe hoger je besparing zal zijn en hoe sneller je rendement kunt behalen.

Het optimaliseren van je eigen verbruik door het gebruik van apparaten op zonnige momenten kan dus leiden tot een verhoogd rendement van zonnepanelen. Het is ook belangrijk om te benadrukken dat de voordelige vaste vergoeding per kWh voor teruggeleverde stroom, zelfs zonder saldering, kan bijdragen aan het rendement van zonnepanelen. Daarom is het aan te raden om te investeren in meer panelen voor een grotere zonne-energie winst en om zo snel mogelijk te beginnen met het profiteren van de voordelen van zonne-energie.

 

ONTVANG OOK ONZE NIEUWSBRIEF