Zonnepanelen systeem voorbereiden

Stap 6. Zijn er subsidiemogelijkheden?

Op dit moment is er vanuit de overheid geen subsidie meer op zonnepanelen. Zowel in 2011 als in 2012 was er een subsidiepot van circa 25 miljoen euro beschikbaar. In totaal hebben circa 90.000 huishoudens een subsidieaanvraag gedaan en de pot is nu leeg! De subsidie was een tegemoetkoming in de aanschafkosten van zonnepanelen en was maximaal €650. De regeling ging op 2 juli 2012 van start en kwam destijds voort uit het Lente-akkoord over de rijksbegroting voor 2013. Deze subsidieregeling krijgt geen vervolg zo heeft het ministerie van Economische Zaken bekend gemaakt. In het nieuwe energie-akkoord is wel gesproken over nieuwe manier van subsidie op zonnepanelen. Het zou gaan om het fiscale stimuleringen gaan om burgers zelf duurzaam hun energie te laten opwekken.

In sommige gemeenten of provincies zijn er soms nog wel subsidiemogelijkheden. Op www.energiesubsidiewijzer.nl kunt u zoeken op basis van uw woonplaats of er extra subsidiemogelijkheden voor u zijn.

<– Terug naar stap 5 | Ga naar stap  7 –> 

ONTVANG OOK ONZE NIEUWSBRIEF