Investeren in zonnepanelen met SNN subside

In de provincie Groningen zijn veel particulieren die schade hebben aan hun woning als gevolg van de gaswinning. Deels komt dit door bodemdaling, maar ook door de aardbevingen die ontstaan als gevolg van deze bodemdaling. Er zijn dan ook veel schademeldingen die door de Tijdelijke Commissie Mijnbouw Schande (TCMG) worden beoordeeld. Wanneer de TCMG niet aannemelijk kan maken dat de ontstane schade niet te wijten is aan bodemdaling of bevingen dan wordt overgegaan tot het uitkeren van een bedrag voor het herstel van de schade. Wanneer het uitgekeerde bedrag hoger is dan € 1000 dan mag ook een aanspraak worden gedaan op een extra subsidie van maximaal € 4000 voor waardevermeerdering bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

De SNN verstrekt naast deze subsidie ook andere subsidies voor particulieren en ondernemers in Noord Noord-Nederland. In dit artikel beperken we ons tot particulieren in Noord-Nederland met een toegewezen schade van meer dan € 1000 euro.

Stuwmeerregeling

Ook particulieren die gebruik hebben gemaakt, of nog gebruik gaan maken van, de stuwmeerregeling komen in aanmerking voor de subsidie waardevermeerdering. De Stuwmeerregeling is van toepassing op openstaande schademeldingen die vóór 13 juni 2019 zijn ingediend en die betrekking hebben op schade door mijnbouw binnen het effectgebied. De Stuwmeerregeling loopt tot maximaal 1 januari 2020.

Waarvoor is de subsidie te gebruiken?

De subsidie waardevermeerdering kan voor een 20-tal verschillende duurzame maatregelen worden ingezet. Uiteraard is een van deze maatregelen zonnepanelen. En met € 4000 is het mogelijk om een flink aantal zonnepanelen te plaatsen. Dit is overigens de volledige lijst met maatregelen:

 • dak-, vloer- of gevelisolatie
 • muurisolatie
 • HR++(+) glas
 • kozijn vereist voor HR++(+) glas
 • isolerend glas voor een monument
 • kozijn vereist voor het isoleren van glas voor een monument
 • combiketel met hoog rendement inclusief daarvoor vereiste verwarmingselementen en leidingen voor zover niet aanwezig
 • (micro) HRe ketel
 • HR-luchtverwarming
 • zonnepanelen en zonnecollectoren
 • zonneboiler
 • pelletkachel
 • warmtepomp
 • infraroodpanelen
 • warmte-koudeopslag
 • technieken voor warmteterugwinning
 • lage temperatuurverwarming
 • energiezuinige vloerverwarmingspomp
 • apparaat te koppelen aan een slimme meter, hoofdzakelijk bedoeld voor het geven van inzicht in het energieverbruik
 • technieken voor de opwekking van windenergie

 

Verstandige investeren in zonnepanelen met SNN-subsidie

Wanneer uw keus is gevallen op het plaatsen van zonnepanelen met deze subsidie dan kunt u zich alvast goed voorbereiden op de aanschaf en het gebruik van zonnepanelen met behulp van onze website. En dat goed voorbereiden is belangrijk ondanks dat het niet direct uw eigen geld is waarmee u de zonnepanelen gaat kopen. U wilt per slot van rekening het maximale rendement halen uit uw subsidie want zonnepanelen liggen voor een hele lange tijd op uw dak. Ons advies is vraag meerdere offertes aan en informeer uzelf goed over de mogelijkheden die er zijn.

Plaats een reactie

ONTVANG OOK ONZE NIEUWSBRIEF